rozdzielacz (1) kopia

Wywiady

W celu uzyskania informacji o folklorze dziecięcym, charakterystycznym dla Górnego Śląska, przeprowadziliśmy wywiady z seniorami z województwa śląskiego, a w tym z miejscowości takich jak Zabrze, Rybnik, Katowice, Gliwice, Siemianowice i Chorzów.  

Podczas rozmów, seniorzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. Dzięki zaangażowaniu starszych mieszkańców Górnego Śląska promocja dawnej kultury w tym regionie stała się możliwa. W niniejszej zakładce zostały opisane wszystkie wywiady. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z treścią nagranych materiałów.