Śląski folklor dziecięcy - świat graczek i bawidołków.
O projekcie

 

 

Kestle, kulanie felgi, strzelanie ze szlojdra - to gry, w które dzieci bawiły się na osiedlach robotniczych na Górnym Śląsku. Co do dzisiaj przetrwało z dawnych zabaw? Jak wyglądał śląski folklor dziecięcy?

Chcemy chronić od zapomnienia dawną kulturę Górnego Śląska, szczególnie dziecięcą. Gry i zabawy służyły nie tylko rozrywce, ale stanowiły fundamenty budowania wartości takich jak odpowiedzialność, odwaga i braterstwo.

Teraz, mało kto pamięta jak bawił się „za bajtla”. 

Założenia

Cymbergaj, Baba Jaga patrzy, Szlajder i wiele innych gier to zabawy, które dawniej towarzyszyły mieszkańcom Górnego Śląska od najmłodszych lat. W związku z ograniczonymi możliwościami, większość zabaw i gier była prosta do zrealizowania – bez konieczności użycia środków finansowych. Obecnie, większość zabaw, które tak cieszyły ‘’za bajtla’’ mieszkańców Górnego Śląska, odeszła w zapomnienie. W ramach projektu, pragniemy pielęgnować pamięć o folklorze dziecięcym, który niegdyś był kolebką rozrywki na Górnym Śląsku.

Dzięki zaangażowaniu oraz skrupulatnym działaniom (w ramach projektu) osób starszych, pamiętających czasy świetności folkloru dziecięcego, udało nam się stworzyć zbiór graczek i bawidołków. Elementarz zawiera charakterystykę zabaw i gier będęcych niegdyś kluczową częścią folkloru dziecięcego na Górnym Śląsku. Ponadto na potrzeby projektu stworzyliśmy stronę internetową, na której na bieżąco udostępniamy postępy oraz realizowane przedsięwzięcia w ramach projektu.

Odbiorcy zadania

 Bezpośrednimi odbiorcami projektu są seniorzy oraz dzieci. Kooperacja obu tych grup umożliwia przekazanie młodemu pokoleniu cząstki ich dziedzictwa kulturowego, będącego istotną częścią życia starszego pokolenia w ich latach młodzieńczych.

Elementarz

Stworzony elementarz będzie dla Was skarbnicą wiedzy – znajdziecie w nim opis dawnych zabaw, gier i śpiewanek, które z pewnością urozmaicą wasz czas wolny. Przygotowane książeczk zostały przekazane wszystkim instytucjom, które aktywnie uczestniczyły w realizacji projektu. Dodatkowo, elementarz jest gotowy do pobrania na stronie internetowej projektu.

Warsztaty edukacyjno-animacyjne

Zorganizowaliśmy warsztaty międzypokoleniowe dla uczniów szkół podstawowych i starszych mieszkańców aglomeracji ślaskiej. W spotkaniach udział wzięli dzieci, rodzice, a także dziadkowie. Tematem spotkań było dzieciństwo na Górnym Śląsku – starsze pokolenie opowiadało o folklorze dziecięcym na Górnym Śląsku, zachęcając tym samym młodsze pokolenie do pielęgnowania niematerialnego dziedzictwa.