Śląski folklor dziecięcy - świat graczek i bawidołków.
Warsztaty

 

 

Jednym z założeń wynikającym z realizacji projektu jest przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych w celu upowszechnienia i promocji śląskiego folkloru dziecięcego Górnego Śląska.

W związku z powyższym, zorganizowano warsztaty, w których udział wzięło łącznie ponad 150 osób. Grupą docelową naszych działań w związku z realizacją warsztatów były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w województwie śląskim.

Przebieg warsztatów

Warsztaty składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. W trakcie części teoretycznej, prowadzący warsztaty zogniskował uwagę wokół podstawowych założeń wynikających z projektu i charakterystyce folkloru dziecięcego. Z kolei w części praktycznej, uczestnicy mieli możliwość zagrania w dawne gry oraz nauczenia się różnych wyliczanek, które mogą być dla nich alternatywą do podejmowania różnych aktywności w celu zagospodarowania czasu wolnego.

Co nam się udało?

Dzięki podjętym działaniom, odbiorcy (uczestnicy) warsztatów zyskali wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące folkloru dziecięcego. Do realizacji naszych działań w ramach projektu przyczynili się seniorzy, którzy dzięki uczestnictwu w wywiadach pogłębionych, będących punktem odniesienia dla realizowanych działań, przekazali namiastkę kultury Górnego Śląska młodemu pokoleniu. Uczestnicy warsztatów chętnie angażowali się w realizację zabaw, które dostarczyły im wiele rozrywki.