Wywiad przeprowadzony w Chorzowie.

Podczas realizacji wywiadu mieliśmy przyjemność porozmawiać z Panem Andrzejem, który podczas prowadzonych rozmów chętnie podzielił się swoimi doświadczeniami. Pan Andrzej, uczęszczał do szkoły harcerskiej, chętniej brał udział w zabawach takich jak podchody, kulanie felgi, karty czy też państwa – wojny, które były nieodłącznym elementem każdego, szkolnego wyjazdu.

Zauważa również, że większość nazw zabaw, które niegdyś stanowiły kluczowy element jego dzieciństwa jest przez niego zapominana.

A Los Angeles based studio building handcrafted websites and brands for companies and all over the world. It is not enough that we build products that function, that are understandable and usable, we also need to build products that bring joy and excitement, pleasure and fun, and, yes, beauty to people’s lives. Creativity is to discover a question that has never been asked. If one brings up an idiosyncratic questionl.
The development of digital marketing is inseparable from technology development. One of the first key events happened in 1971, when Ray Tomlinson sent the first email, and his technology set the platform to allow people to send and receive files through different machines. However, the more recognizable period as being the start of Digital Marketing is 1990 as this was where the Archie search engine was created as an index for FTP sites.