Opis

Kapsle, to bardzo prosta gra z folkloru dziecięcego. Aby ją zrealizować wystarczą jedynie kapsle, kawałek ziemi bądź asfaltu oraz kreda bądź patyk do narysowania pola na wybranym terenie.

W pierwszej kolejności za pomocą kredy bądź patyka rysujemy pole do gry w kapsla. W zależności od pomysłów uczestników oraz ich chęci zaawansowania gry pole może być bardziej proste, krętę, zawiłe, regularne – dowolność uczestników. Ponadto w celu utrudnienia zabawy, jeśli uczestnicy mają chęć, mogą zamieścić jakieś przeszkody, aby gra była jeszcze bardziej emocjonująca.

Uczestnicy wspólnie wybierają pole startu oraz pole mety. Następnie, uczestnicy ustalają kolejność osób rzucających. Rozpoczynając od pierwszego gracza, każdy uczestnik po kolei pstryka palcami w kapsla tak, aby kapsel przesuwał się po kolejnych polach na przód. Uczestnicy strzelają na zmianę. Osoba, której kapsel wystrzeli poza tor, nie może przejść dalej – musi poczekać na kolejną rundę i jeszcze raz spróbować strzelić kapslem na odpowiednie pole.

Zabawę wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze swoim kapslem na metę!

Wspomnienia

W szkole na przerwach przeważnie dziewczyny grały w guma właśnie. Albo w te, w klasy. Się tam bawiły. Albo w jednego ognia. Zależy na jakiej przerwie, jak była duża przerwa to można było wyrabiać.’’