Opis

Przed rozpoczęciem gry, należy wyznaczyć teren, na którym odbędzie się zabawa. Aby realizacja gry była możliwa, konieczne jest uzbieranie minimum 8 osób, z których powstaną dwa zespoły – jeden zespół będzie drużyną uciekających, a drugi drużyną goniących.

Zadaniem drużyny uciekających jest schowanie się przed przeciwną drużyną oraz zdobycie celu, który został wyznaczony przed rozpoczęciem gry. Z kolei drużyna goniących, ma za zadanie znalezienie uczestników z grupy pierwszej, pamiętając jednocześnie o obronie celu, który próbują zdobyć. Ważne jest, aby drużyna druga, rozpoczęła swoje działania po upływie kilku lub kilkunastu minut od startu drużyny pierwszej.

Jeśli uczestnik z dowolnej grupy wyjdzie poza teren wyznaczony do gry, zostaje automatycznie zdyskwalifikowany łącznie z całą drużyną, która przegrywa tym samym grę. Warto również zaznaczyć, że podczas trwania całej zabawy nie jest konieczne, aby cała drużna szukała bądź chowała się razem – na potrzeby zabawy, uczestnicy mogą się rozdzielić.

Ze względu na potencjalny, długi czas realizacji gry, warto na wstępie określić, jak długo będzie ona trwała, niezależnie od tego czy któraś z drużyn osiągnie zamierzone cele. Wygrywa drużyna, która z powodzeniem zrealizuje swoje zadania bądź będzie najbliżej ich zakończenia.

Wspomnienia

No my rzucali się. Najpierw się rysowało od 1 do 6 na przykład. Jakieś przeszkody, woda była. Trzeba było przeskakiwać, i się rzucało kamieniem, każdy miał swój kamień. I my rzucali. I potem do dalej to musiałach przeskoczyć jak najdalej. I powracać, z powrotem.