Opis

Zabawa w monety to niezwykle prosta gra, w której udział musi wziąć co najmniej trzech uczestników. Dodatkowo, każdy uczestnik ma do dyspozycji jedną monetę, którą będzie rzucał o ścianę bądź mur – konieczne jest zatem, aby gra odbywała się w miejscu, w którym będzie dostęp do wolnej ściany.

Osoba, która rozpoczyna grę, rzuca monetą o ścianę. Kolejni gracze również rzucają swoją monetą, próbując rzucić ją w taki sposób, aby odbijając się od ściany upadła jak najbliżej monety pierwszego uczestnika.

Idealnym rzutem będzie ten, którego moneta upadnie na pierwszą monetę, czyli nakryje ją. Osoba, której uda się tego dokonać, wzbogaca się o monetę, którą przykrył zabierając ją dla siebie.

Jeśli jednak żadnemu z uczestników nie uda się przykryć swoją monetą pierwszej monety, rundę wygrywa osoba, która swoją monetę rzuciła najbliżej pierwszej. Aby ocenić, która z monet jest najbliżej, mierzymy odległość między monetami za pomocą kciuka.

Sprytną sztuczką podczas gry w monety było używanie większej monety niż te, którymi dysponują pozostali uczestnicy. Jeśli jednak osoba posiadająca większą monetę przegrywała rundę, strata była bardziej dokuczliwa.

Czas trwania zabawy jest różny, w zależności od preferencji uczestników.

Wspomnienia

No my rzucali się. Najpierw się rysowało od 1 do 6 na przykład. Jakieś przeszkody, woda była. Trzeba było przeskakiwać, i się rzucało kamieniem, każdy miał swój kamień. I my rzucali. I potem do dalej to musiałach przeskoczyć jak najdalej. I powracać, z powrotem.