Opis

Zabawa rekreacyjna, do jej realizacji potrzeba wyłącznie dużej przestrzeni i ogromu energii do spożytkowania.

W drodze wyliczanki, spośród uczestników zabawy wybieramy jedną osobę, która będzie ‘’krową’’.

Osoba, która została wybrana w drodze wyliczanki staje na środku pola do gry, rozkładając ręce na boki. Pozostali uczestnicy zabawy łapią krowę za palce (podczas zabawy jest to odpowiednik wymion) i chórem pytają krowę: ,,Krowo, krowo jakie mleko dajesz?’’ Krowa odpowiada na to pytanie wymieniając różne kolory, jednak jedyną prawidłową odpowiedzią jest kolor biały, dlatego też gdy tylko krowa wypowie to słowo, rozpoczyna się gonitwa!

Krowa, próbuje złapać uczestników zabawy – gdy tylko kogoś dotknie, złapany uczestnik staje nieruchomo w rozkroku. Złapana osoba może zostać jednak ‘’wybawiona’’ – wystarczy, że osoba, która nie została jeszcze złapana przejdzie pod jej nogami.

Gra trwa dopóki krowa nie złapie wszystkich uciekających uczestników.

Jeśli jednak krowa nie jest w stanie złapać wszystkich uczestników, może nastąpić zmiana osoby goniącej, czyli krowy pod warunkiem, że ktoś jest chętny, aby ją zmienić i reszta uczestników wyraża na to zgodę.

Wspomnienia

No my rzucali się. Najpierw się rysowało od 1 do 6 na przykład. Jakieś przeszkody, woda była. Trzeba było przeskakiwać, i się rzucało kamieniem, każdy miał swój kamień. I my rzucali. I potem do dalej to musiałach przeskoczyć jak najdalej. I powracać, z powrotem.